the Gallerie by Phat
C.H.A ®

Contact Form

Name

Email

Message

Video

Giáo trình "Quản trị Kinh doanh Khách sạn - Từ lý thuyết đến thực tiễn" - TS. Nguyễn Quyết Thắng

Lê Minh Phát | Giáo trình "Quản trị Kinh doanh Khách sạn - Từ lý thuyết đến thực tiễn" - TS. Nguyễn Quyết Thắng

Cùng với sự phát triển của xã hội, hoạt động du lịch đã trở thành một hiện tượng phổ biến trong đời sống nhân loại và phát triển với tốc độ ngày càng nhanh. Theo dự báo của tổ chức du lịch thế giới (VNWTO) đến năm 2020, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế "Công nghiệp" chiếm tỷ trọng lớn nhất trong những ngành xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ.Sự phát triển của hoạt động du lịch đã kéo theo sự phát triển ngành công nghiệp khách sạn và các loại hình lưu trú khác. Trong năm 2012, mặc dù nền kinh tế thế giới có suy giảm nhưng ngành công nghiệp khách sạn vẫn có tốc độ tằng trưởng toàn cầu lớn, hiện có khoảng 12,7 triệu phòng khách sạn trên toàn thế giới, số lượng phòng đang được xây dựng tăng khoảng 7% so với những năm trước, ngành công nghiệp khách sạn cũng đang thu hút một lực lượng lớn lao động trên thế giới.Kinh doanh khách sạn được coi là một trong những lĩnh vực kinh doanh chính trong kinh doanh du lịch. Để kinh doanh khách sạn có hiệu quả đòi hỏi người kinh doanh phải có kiến thức về lĩnh vực này.

Hiện tại đối với nhiều trường cao đẳng và đại học tại Việt Nam có đào tạo ngành quản trị du lịch và quản trị khách sạn thì việc trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về môn học quản trị kinh doanh khách sạn là vo cùng quan trọng và cần thiết. Nó là một trong những môn học cốt lõi của chuyên ngành đào tạo "Quản trị kinh doanh du lịch", "Quản trị kinh doanh khách sạn", "Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống" trong các chương trình giảng dạy ở bậc cao đẳng, đại học và thậm chí là các bậc cao hơn.


Môn học một mặt trang bị cho sinh viên và những người muốn nghiên cứu thêm về lĩnh vực này cơ sở và phương pháp luận, mặt khác lại trang bị những kiến thức, kỹ năng về công tác quản trị khách sạn để áp dụng vào thực tế.

Trên thế giới tài liệu về quản trị kinh doanh khách sạn khá phong phú. Tuy nhiên tại Việt Nam, tài liệu về môn học này khá hạn chế, gây khó khăn cho người học, đặc biệt là sinh viên các trường cao đẳng, đại học; các cán bộ đang làm việc tại các doanh nghiệp du lịch, khách sạn nghiên cứu thêm về vấn đề này.


Với mục tiêu theo hướng có thể cập nhật những thông tin và kỹ năng mới nhất, chuyển giao được kỹ thuật quản lý trong lĩnh vực khách sạn, giáo trình tập trung nhiều vào việc thiết kế quy trình, biểu mẫu, tình huống, ví dụ minh họa từ một số khách sạn trên thế giới và Việt Nam. Giáo trình đã cố gắng giữ nguyên gốc tất cả những thông tin, biểu mẫu từ các nguồn tài liệu được nghiên cứu, các biểu mẫu tình huống thực tế của khách sạn và các tập đoàn khách sạn.


Sách hiện đang được bán trên các nhà sách trên toàn quốc.
Công ty phát hành | Nhà xuất bản Tài chính
Kích thước | 16 x 24 cm
Tác giả | TS. Nguyễn Quyết Thắng
Loại bìa | Bìa mềm
Số trang | 568

Powered by Blogger.