the Gallerie by Phat
C.H.A ®

Contact Form

Name

Email

Message

Video

GIỚI THIỆU

"Chuyên gia Kinh doanh và Vận hành Khách sạn"
Đó là sứ mệnh của tôi trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn. Với học vị CHA® (Certified Hotel Administrator) danh giá được công nhận bởi Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Hoa Kỳ - AHLEI trên toàn cầu, tôi luôn khao khát được phát huy, cống hiến những kiến thức, kinh nghiệm của mình trong công việc và các hoạt động ý nghĩa khác.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong mảng kinh doanh và vận hành, tôi đã trở thành một Tổng Quản lý Khách sạn thành công, luôn đặt chữ "Tâm" và sự "Chính trực" trong suốt quá trình mang lại hiệu quả về mục tiêu kinh doanh cho doanh nghiệp.

CHUYÊN MÔN CỦA TÔI

Đối với tôi, chuyên môn về Quản lý, Vận hành, Kinh doanh và Marketing phải gắn chặt với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực lưu trú, điều này đã được chứng minh, khẳng định tại các khách sạn trong suốt quá trình công tác của tôi.
Quản trị & Vận hành
Quản Lý Chi Phí
Khả Năng Lãnh Đạo
Đào Tạo Nhân Sự
Set-up Khách Sạn
Tôi và đội ngũ có thể giúp doanh nghiệp set-up một khách sạn đi vào vận hành thành công.
Tổ Chức Sự Kiện
Tôi và đội ngũ có kinh nghiệm trong tổ chức sự kiện networking, workshop... một cách chuyên nghiệp.
Công Tác Đào Tạo
Tôi và đội ngũ có đủ trình độ, kiến thức và kinh nghiệm trong việc giảng dạy, đào tạo nhân sự ngành NH-KS.
Tiếp Thị, Quảng Bá
Tôi và đội ngũ có kinh nghiệm trong tiếp thị, quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm trong lĩnh vực NH-KS.

HOTELIBRARY

Chia sẻ kiến thức và thông tin
16
Cơ Sở Kinh Doanh Lưu Trú
29
Sự Kiện Thành Công
399
Người Được Đào Tạo
10
Dự Án PR, Marketing

BÀI VIẾT MỚI

Đọc để trải nghiệm cùng Phát