the Gallerie by Phat
C.H.A ®

Contact Form

Name

Email

Message

Video

Các cơ sở đại học đào tạo ngành Du lịch và các ngành liên quan ở Việt Nam

Lê Minh Phát | Các cơ sở đào tạo đại học ngành Du lịch và các ngành liên quan ở Việt Nam
Theo khoản c, d, Điều 6, Chương I, Luật Giáo Dục, số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019 có quy định về Hệ thống Giáo dục Quốc dân, trong đó:
+ Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác.
+ Giáo dục đại học đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ.


Căn cứ vào danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực tế đào tạo, ngoài ngành du lịch, có một số ngành đạo tạo cũng liên quan đến ngành du lịch như: ngành Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch), ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Quản trị khách sạn, ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

GIỚI THIỆU NGÀNH DU LỊCH VÀ CÁC NGÀNH LIÊN QUAN

+ Du lịch (tiếng Anh là Tourism) là hoạt động khám phá của con người khi vượt ra khỏi nơi làm việc và nơi sinh sống hàng ngày để đến một nơi khác để tham quan, tìm hiểu, nghỉ ngơi hoặc chữa bệnh, hoạt động tâm linh, phục vụ mục đích vui chơi giải trí… Ngành Du lịch là ngành đào tạo ra những sinh viên có năng lực làm việc ở các vị trí điều hành và quản lý điều hành trong lĩnh vực du lịch khách sạn nhà hàng trong nước và quốc tế. Có kiến thức về quản trị, có kỹ năng nghiệp vụ trong tất cả các bộ phận của nhà hàng và khách sạn. Có trình độ ngoại ngữ nhất đinh, phục vụ cho việc hướng dẫn viên và những công việc liên quan đến lĩnh vực du lịch sau này. Sinh viên khi theo học ngành Du lịch sẽ được trang bị mọi kiên thức liên quan tới ngành nghề theo học. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên là rất có tương lai, có thể làm hướng dẫn viên du lịch - nghề hái ra tiền. Làm tại Bộ văn hóa thể thao và Du lịch, điều hành công ty du lịch, chuyên viên tổ chức du lịch tại các nhà hàng và khách sạn…


+ Việt Nam học (tiếng Anh là Vietnamese Studies) là ngành khoa học nghiên cứu đất nước và con người Việt Nam từ những thành tố văn hóa, lịch sử, địa lí, phong tục tập quán, ngôn ngữ, văn học... để làm rõ những nét riêng độc đáo, nghiên cứu toàn diện và đa dạng những lĩnh vực của một quốc gia trên góc nhìn văn hóa. Việt Nam học là ngành đào tạo có tính chất liên ngành, trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức tương đối toàn diện và hệ thống về Việt Nam học (và cả tiếng Việt trong trường hợp sinh viên là người nước ngoài), có kĩ năng thực hành về quan hệ quốc tế và năng lực giao tiếp xã hội, sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp và trong công tác chuyên môn. Theo học ngành Việt Nam học, sinh viên sẽ được trang bị sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức thuộc các chuyên ngành về du lịch và quản lý hướng dẫn du lịch, hướng dẫn du lịch, văn hóa – du lịch...

Lê Minh Phát | Các cơ sở đào tạo đại học ngành Du lịch và các ngành liên quan ở Việt Nam
+ Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tiếng Anh là Tourism and Hospitality Management) là ngành học bao gồm quá trình quản lý và điều hành du lịch, chịu trách nhiệm phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch, nhận thông tin để phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết phát sinh, thiết kế các chương trình du lịch... Mục tiêu đào tạo của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là đào tạo sinh viên trở nên năng động, yêu nghề, có đủ kiến thức và văn hóa để theo đuổi nghề nghiệp, am hiểu và nghiên cứu về địa lý du lịch, văn hóa, tâm lý và tập quán của du khách trong nước và quốc tế, các kỹ năng nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch, thiết kế tour, quản lý và điều hành tour, thiết kế và quản trị sự kiện du lịch. Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm hướng dẫn viên du lịch, làm việc tại các sở ban ngành văn hóa thể thao và du lịch, quản trị du lịch tại các nhà hàng khách sạn lớn, quản lý, sắp xếp tour…

+ Ngành Quản trị khách sạn (tiếng Anh là Hotel Management) là ngành học quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý. Người quản lý phải lập các báo cáo kết quả tài chính, các bản thu - chi; lập ra quy tắc trong việc quản lý nhân sự, quản lý tỷ lệ phòng bán ra và phòng còn trống, quản lý việc chế biến thực phẩm. Mục tiêu của ngành Quản trị khách sạn là đào tạo sinh viên có kỹ năng, năng lực và phẩm chất đạo đức để hoạt động và làm việc trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng. Cung cấp cho sinh viên kiến thức về kinh doanh lưu trú và các kỹ năng nghiệp vụ khách sạn theo tiêu chuẩn của Tổng cục Du lịch Việt Nam và châu Âu, đồng thời rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong ngành quản trị khách sạn thực tế.


+ Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (tiếng Anh là Restaurant Management and Gastronomy) là ngành học chuyên sâu về lĩnh vực quản lý khách sạn, nhà hàng về phương diện văn hóa ẩm thực với công việc cụ thể là quản lý các khâu về ẩm thực, yến tiệc, hội nghị, sự kiện… Mục tiêu ngành học này là được đào tạo thành những tân cử nhân có đủ tài năng, chuyên môn, năng lực và đạo đức để hoạt động và làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống. Sinh viên có thêm nhiều kỹ năng thực tế, biết học hỏi và tìm ra những công thức, món ăn mới lạ phục vụ khách hàng. Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng về quản trị nhà hàng; quản trị dịch vụ ăn uống; xây dựng thực đơn và tổ chức hội nghị, hội thảo, yến tiệc… Có khả năng hoạch định chiến lược, phụ trách về dịch vụ ăn uống; kế hoạch kinh doanh; chuyên nghiệp hóa cung cách phục vụ khách hàng trong nước và quốc tế.

Lê Minh Phát | Các cơ sở đào tạo đại học ngành Du lịch và các ngành liên quan ở Việt Nam

CÁC CƠ SỞ ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH DU LỊCH VÀ CÁC NGÀNH LIÊN QUAN
Dưới đây là thống kê các cơ sở đào tạo đại học ngành du lịch các ngành liên quan ở Việt Nam:

1. Ngành Du lịch:
- Khu vực miền Bắc:
Đại học Văn hóa Hà Nội
Đại học Hùng Vương
Đại học Công nghiệp Hà Nội
Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

- Khu vực miền Trung:
Đại học Huế
Đại học Hồng Đức
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

- Khu vực miền Nam:
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM
Đại học An Giang
2. Ngành Việt Nam học:
- Khu vực miền Bắc:
Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
Đại học Sư Phạm Hà Nội 2
Đại học Ngoại Ngữ
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Đại học Thành Đô
Đại học Công Nghiệp Hà Nội
Đại học Dân Lập Phương Đông
Đại học Hoa Lư
Đại học Sao Đỏ
Đại học Hải Phòng
Đại học Dân Lập Hải Phòng

- Khu vực miền Trung:
Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa
Đại học Vinh
Đại học Dân Lập Duy Tân
Đại học Quảng Nam
Đại học Quy Nhơn
Đại học Khánh Hòa
Đại học Huế
Đại học Đà Nẵng
Đại học Thái Bình Dương
Đại học Dân Lập Phú Xuân
Đại học Phan Châu Trinh
Đại học Đà Lạt

- Khu vực miền Nam:
Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Đại học Nguyễn Tất Thành
Đại học Sư Phạm TPHCM
Đại học Tôn Đức Thắng
Đại học Sài Gòn
Đại học Hùng Vương
Đại học Văn Hóa TPHCM
Đại học Văn Hiến
Đại học An Giang
Đại học Bình Dương
Đại học Lạc Hồng
Đại học Tây Đô
Đại học Cần Thơ
Đại học Dân Lập Đông Đô
Đại học Đồng Tháp
Lê Minh Phát | Các cơ sở đào tạo đại học ngành Du lịch và các ngành liên quan ở Việt Nam
3. Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành:
- Khu vực miền Bắc:
Đại học Mở Hà Nội
Đại học Thương mại
Đại học Hùng Vương
Đại học Văn hóa Hà Nội
Đại học Kinh tế Quốc dân
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Hà Nội
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Đại học Hòa Bình
Đại học Thăng Long
Đại học Thương Mại
Học viện Phụ nữ Việt Nam
Đại học Công nghiệp Hà Nội
Đại học Lâm nghiệp
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Đại học Phương Đông
Đại học Đại Nam
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị
Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
Đại học Hạ Long
Đại học Hải Dương
Đại học Nông lâm Bắc Giang
Đại học Tân Trào
Đại học Kinh Bắc

- Khu vực miền Trung:
Đại học Duy Tân
Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Khoa Du lịch - Đại học Huế
Đại học Nha Trang
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Đại học Hà Tĩnh
Đại học Đà Lạt
Đại học Khánh Hòa
Đại học Quy Nhơn
Đại học Đông Á
Đại học Yersin Đà Lạt
Đại học Phan Thiết

- Khu vực miền Nam:
Đại học Tài chính - Marketing
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Công nghệ TP.HCM
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học FPT
Đại học Văn Lang
Đại học Cần Thơ
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Đại học Kinh Tế TP.HCM
Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đại học Văn hóa TP. HCM
Đại học Hoa Sen
Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Đại học Văn Hiến
Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai
Đại học Trà Vinh
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Đại học Công nghệ Đồng Nai
Đại học Dân lập Cửu Long
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
Đại học Nam Cần Thơ
Đại học Tây Đô
4. Ngành Quản trị Khách sạn:
- Khu vực miền Bắc:
Đại học Kinh tế Quốc dân
Đại học Công nghiệp Hà Nội
Đại học Hạ Long
Đại học Thủ đô Hà Nội
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Thương mại
Đại học FPT
Đại học Thành Đô

- Khu vực miền Trung:
Khoa Du lịch - Đại học Huế
Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đại học Phan thiết
Đại học Quy Nhơn
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Đại học Đông Á
Đại học Phan Thiết
Đại học Công nghệ Vạn Xuân

- Khu vực miền Nam:
Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Đại học Văn Lang
Đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Đại học Hoa Sen
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Tài chính - Marketing
Đại học Nguyễn Tất Thành
Đại học Văn Hiến
Đại học Văn Lang
Đại học Kinh tế TP. HCM
5. Ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống:
- Khu vực miền Bắc:
Đại học Hạ Long

- Khu vực miền Trung:
Khoa Du lịch - Đại học Huế

- Khu vực miền Nam:
Đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH
Đại học Hoa Sen
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Tài chính - Marketing
Đại học Nguyễn Tất Thành
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Lê Minh Phát tổng hợp và biên tập 

Powered by Blogger.