the Gallerie by Phat
C.H.A ®

Contact Form

Name

Email

Message

Video

Quá trình học tập


1. CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM (2021)


2. CHỨNG CHỈ ALISON VỀ "QUẢN TRỊ VẬN HÀNH" (2021) VÀ "DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG" (2021)3. CHỨNG NHẬN ALISON VỀ "QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN" (2021),  "DỊCH VỤ ẨM THỰC" (2021), "VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM" (2021)


4. CHỨNG CHỈ CHA® (QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN) DO AHLEI (HỌC VIỆN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ LƯU TRÚ HOA KỲ) CẤP


5. BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC (2014)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN


6. CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ "NGHIỆP VỤ LỄ TÂN" (2014)
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VIỆT GIAO


7. CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ "PHỤC VỤ BÀN" (2012)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH SÀI GÒN

Powered by Blogger.