the Gallerie by Phat
C.H.A ®

Contact Form

Name

Email

Message

Video

Quy định về diện mạo và trang phục của nhân viên khách sạn


Trong bất kì khách sạn nào cũng có những quy định riêng về diện mạo và trang phục của nhân viên khách sạn. 

Bên cạnh việc thể hiện sự ấn tượng về mặt hình ảnh của khách sạn với khách lưu trú; thể hiện chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, đẳng cấp của khách sạn; giúp khách lưu trú phân biệt được nhân viên ở các bộ phận khác nhau; tạo sự đoàn kết, thống nhất giữa các nhân sự với nhau, diện mạo và trang phục của nhân viên cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng chiến lược thương hiệu của khách sạn.


Các bạn có thể download tài liệu tham khảo liên quan đến quy định về diện mạo và trang phục của nhân viên khách sạn tại đây!
Powered by Blogger.