the Gallerie by Phat
C.H.A ®

Contact Form

Name

Email

Message

Video

Trọn bộ tài liệu VTOS dành cho lĩnh vực nhà hàng - khách sạnBộ tiêu chuẩn phiên bản mới bao gồm các lĩnh vực nghề chính liên quan đến lĩnh vực nhà hàng - khách sạn là lễ tân, phục vụ buồng, phục vụ nhà hàng, chế biến món ăn. Ngoài ra, Bộ tiêu chuẩn cũng được xây dựng mở rộng cho các lĩnh vực nghề chuyên biệt đáp ứng các nhu cầu cao của ngành gồm quản lý khách sạn và vận hành cơ sở lưu trú nhỏ.


Tiêu chuẩn nghề VTOS đề cập những chuẩn mực thực tiễn tối thiểu cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả trong lĩnh vực du lịch/khách sạn, bao gồm cả các yêu cầu điều lệ (pháp luật, sức khỏe, an toàn, an ninh). Những tiêu chuẩn này cũng xác định cụ thể những gì người lao động cần biết và làm được cũng như cách thực hiện để có thể hoàn thành chức năng công việc cụ thể trong bối cảnh môi trường làm việc.

Tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 được xây dựng tương thích với Tiêu chuẩn Năng lực chung về nghề Du lịch trong ASEAN và đáp ứng các quy định của Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong ASEAN (MRA-TP), đảm bảo yêu cầu hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN từ năm 2016.

Tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 có thể được sử dụng cho công tác đào tạo của các doanh nghiệp từ quy mô vừa và nhỏ, các khách sạn, các công ty du lịch và lữ hành, cũng như để xây dựng giáo trình đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học và các cơ sở giáo dục, đào tạo.


Trọn bộ 10 tài liệu VTOS phiên bản 2013 dành cho Nhà hàng - Khách sạn mà Hotelibrary.com tổng hợp bạn có thể download tại đây!
Powered by Blogger.