the Gallerie by Phat
C.H.A ®

Contact Form

Name

Email

Message

Video

Sự khác nhau giữa "Hospitality" và "Service" là gì?


"Hospitality" và "Service" là hai khái niệm khác biệt và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. "Hospitality" giống như một chiến lược, trong khi "Service" là chiến thuật của nó. Cả hai yếu tố này đều không thể thiếu đối với mọi lĩnh vực kinh doanh và chúng là nền tảng cho lĩnh vực dịch vụ lưu trú.


Hãy chú ý vào khái niệm "Hospitality". Các từ tiếng La-tinh "Hospitalitem", "Hospes", và "Hostis" (nghĩa “thân thiện với khách”) có nghĩa là chào đón với sự nồng nhiệt và quan tâm. Từ "bệnh viện" (hospital) cũng xuất phát từ ý nghĩa đó, với trách nhiệm quan tâm đến những bệnh nhân đang cần được hỗ trợ, chăm sóc và yêu thương.

Khi đề cập đến khái niệm "Hospitality", chúng ta gọi khách là "guest", và không dùng từ "customer". Từ "customer" là một từ ít mang lại cảm giác được chào đón như "guest", bởi vì "customer" tập trung vào các giao dịch tài chính khô khan, trong khi "guest" mang lại toàn bộ các khía cạnh của sự hiếu khách. Sự hiếu khách là một giá trị văn hóa tồn tại trong hầu hết các nền văn hóa trên thế giới.


"Customer" bắt nguồn từ từ "customary", và có thể ngụ ý coi khách hàng là sự tồn tại hiển nhiên. Tuy nhiên, trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, chúng ta cần chào đón tất cả khách lưu trú của mình bằng một sự chào đón chân thành và nồng nhiệt. Trong bối cảnh này có thể thấy rằng chúng ta đã tạo ra một môi trường có khả năng loại bỏ đi các yếu tố gây căng thẳng và hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Tại bất kì nơi lưu trú nào, khách cũng đều mong đợi một cuộc gặp gỡ nồng nhiệt và hiếu khách với dịch vụ được cung cấp nhanh chóng, thích hợp, hữu ích và chuyên nghiệp.


Và bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét về khái niệm "Service", trong đó có các định nghĩa về "sự hữu ích" (helpful) hoặc có thể được sử dụng (to be of use), hoặc cung cấp một sự ưu ái (favor) hoặc sự tử tế (kindness). Trong tiếng La-tinh, "Servitium", có nghĩa là “hành động phục vụ”, thể hiện một chức năng sáng tạo và bao hàm nhiều sắc thái diễn đạt và sự tinh tế. Kết quả mang lại là sự chú ý đến từng chi tiết, nhỏ bé và rộng lớn.

Khi phân tích các từ "Hospitality" và "Service", chúng ta có thể thấy rằng chúng được gắn kết vào nhau. Trong một số khía cạnh, "Hospitality" mang tính tổng thể và "Service" là một phần của nó.
Powered by Blogger.